Huisregels

Van harte welkom in An's Vakantiehuisje!
Dit huisreglement geeft u een aanwijzing hoe wij het liefst zien dat u met de vakantiewoning en de inventaris omgaat.
We hebben enkele regels ingesteld en wij hopen dat u zich hierin kunt vinden. Wanneer u zich hieraan houdt, helpt u ons om ook in de toekomst een zo groot mogelijke service te bieden aan u en andere gasten.
Dit huisreglement is bedoeld om u een prettig en probleemloos verblijf te bezorgen. De website bevat onder meer informatie over telefoonnummers van artsen, apotheek, ziekenhuis en beheerder alsook inlichtingen over de streek.
Wij vragen u zich aan de huisregels te houden die wij voor u hebben opgesomd.
Wij wensen u een prettig verblijf toe!

INRICHTING
Wilt u de meubels niet verplaatsen tussen de verschillende kamers, dit kan onnodige schade en slijtage van meubels en muren tot gevolg hebben.
Wij hebben gezorgd voor tuinmeubilair buiten, we vragen u dan ook het meubilair van de binneninrichting niet naar buiten te verplaatsen, dit geldt ook voor televisie- en audioapparatuur. Natuurlijk kan u gezellig buiten eten en gebruik maken van serviesgoed en bestek.
Voor het overige mag u gebruik maken van alle zaken die zich in de vakantiewoning bevinden of erbij horen. Wij vragen u om zorgzaam om te gaan met het huis en de inboedel, zodat ook toekomstige gasten kunnen genieten van deze mooie plaats.
Er is draadloos internet aanwezig in de woning , het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internet verkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegale downloaden is verboden.
Gebruik enkel en altijd het linnengoed waarmee de bedden bij aankomst zijn opgedekt. Mocht u dit nalaten dan kunnen de reinigingskosten van kussens, dekbedden en matrassen in rekening worden gebracht.
Wilt u er a.u.b. geen voorwerp of substantie in de toiletten te gooien die daar niet in horen. (luiers, maandverbanden, zelfs mini,of tampons, maar ook geen vet en voedsel.
Het is verboden om frietketel,  gourmet, fondue en teppanyaki te gebruiken in de woning.
Er worden nooit vetresten in de gootsteen of uitgietbakken gegoten .
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de vaat vooraf voldoende gespoeld is zodat er geen etensresten in de vaatmachine komen.

Bij vertrek dient alle vaat gedaan te zijn ,ook vragen we de vaatwasmachine te ledigen en alles terug te plaatsen in de kasten.
Vergeet niet uw meegebrachte voedingswaren op te ruimen of mee te nemen.
Gelieve de voertuigen die last hebben van olie of koelvloeistofverlies niet te parkeren op de eigendom, die kunnen op de openbare weg geparkeerd worden.
Kosten van opkuis olie of koelvloeistof worden aangerekend.
Er mogen nooit meer personen de vakantiewoning gebruiken dan aangemeld in de schriftelijke bevestiging van de boeking. Bij inbreuk kan de toegang tot de vakantiewoning geweigerd worden.
De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met de groep gedurende die hele periode gebruikt maakt van de woning.
De huurder blijft de hoofdverantwoordelijke van de vakantiewoning tijdens het verblijf en dient zijn medebewoners op de hoogte te brengen van de regels.
De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.
De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binneninstallaties, verwarming, onderhoud van het gazon en dit zonder de toestemming van de huurder. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurders te respecteren.
ECO VRIENDELIJK
Omdat elektriciteit, water en centrale verwarming bij de huur zijn inbegrepen, vragen wij onze gasten om als een goede huismoeder of huisvader hiermee om te gaan;
Denk erom als u de vakantiewoning verlaat tussentijds of bij vertrek dat u ramen en deuren steeds zorgvuldig sluit en centrale verwarming op een minder hoge temperatuur instelt.
Wij vragen aan de huurders het afval goed te sorteren.
Papier en karton, in de gele container.

Glas in de daarvoor bestemde blauwe plastic bak.
PMD in de blauwe zak.
Restafval in de grijze container.
Extra blauwe zakken kunnen uit de kast in de garage worden gehaald.
LEEFREGELS
Het is ten strengste verboden te roken in de vakantiewoning ! Wanneer je in de tuin rookt, gelieve de peukjes in de daarvoor voorziene asbak buiten te gooien.
Dieren worden niet toegelaten zowel binnen als in de tuin, met uitzondering van begeleidingsdieren voor mensen met motorische, auditieve of visuele beperking . Dit moet wel op voorhand gemeld worden aan de uitbater.
Respecteer de aanplantingen in de tuin, stook geen vuurtjes, het opzetten van tenten, windschermen is ten strengste verboden.
De vakantiewoning wordt niet verhuurd voor vrijgezellenfeesten.
Het bijkomende aantal uren dat er moet schoongemaakt worden ten gevolge van een abnormaal niveau van vuiligheid of wanorde, zal aangerekend worden aan 30 euro/uur.
BRANDVEILIGHEID EN NOODPROCEDURES
Het huishoudelijk brandreglement, de positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten worden eerst nagezien alvorens de woning in gebruik te nemen.
In de wasruimte is er een afdruk van de plattegrond aanwezig waarop de noodverlichting, branddetectie, brandblusapparaten en nooduitgangen op staan vermeld.
De trappen, gangen en deuren moet men vrij houden om zo een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk te maken. Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.
Er is een EHBO koffer aanwezig in de woning.
Eigen elektrische toestellen moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.
In het gebouw is geen vast telefoontoestel aanwezig, het is dus aangewezen dat men een gsm bij heeft. Een lijst met nodige en nuttige nummers zijn aanwezig bij het huishoudreglement.
Het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk rond de woning is ten strengste verboden.
Kaarsen ontsteken in de woning is niet toegelaten, enkel degene wij voorzien met de houders worden toegelaten.
SCHADE
Informeer ons zo snel mogelijk en binnen de 12 uur bij vermissing van voorwerpen uit de inventaris. Laat ons weten als je hulp nodig hebt. Ons telefoonnummer is in de vakantiewoning aanwezig , zo kunnen we eventuele onvolkomenheden snel oplossen. Ook staan wij bij vragen over het huis of over uitstapjes tot uw beschikking voor informatie.
Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen overkomen dat er iets stuk gaat. Wij stellen het zeer op prijs als u ons eventuele schade snel meld, zodat we dit niet pas na uw vertrek ontdekken. Het huis wordt op gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren, want ook zij moeten van een comfortabele vakantie kunnen genieten.
De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of gasten is ontstaan. Kosten voor deze toegebrachte schade worden in mindering gebracht van de waarborg.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor
Ongevallen in en buiten de vakantiewoning
Diefstal, verlies of schade tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting ( binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.
RESERVATIE
De huurovereenkomst komt tot stand na reservatie door de huurder. Reserveren impliceert ook aanvaarding van het huishoudelijk reglement.
De huurder is ertoe gehouden de huursom te betalen ten laatste 5 dagen na reservatie. Indien de verhuurder de betaling niet heeft ontvangen binnen deze termijn, zal het contract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd en zal de verhuurder het recht hebben om de vakantiewoning voor de betrokken periode onmiddellijk opnieuw te huur te stellen. Bij korte boekingsperiode word dit tussen de verhuurder en huurder besproken.
De intrek van de vakantiewoning gebeurt op de eerste dag van de huurperiode vanaf 16.00 uur en voor 20.00 uur, indien de huurder om een uitzonderlijke reden de woning vroeger wenst te betrekken, dient hij steeds op voorhand de toestemming van de eigenaar te vragen. Ook indien de huurder niet tijdig kan aankomen, dient hij zelf de eigenaar telefonisch te verwittigen om een nieuwe regeling voor zijn onthaal te treffen.
Het vertrek uit de vakantiewoning dient te gebeuren op de laatste dag van de huurperiode voor 10.30 ’s ochtends.
Het in ontvangst nemen en het terug bezorgen van de sleutels wordt overeen gekomen tussen huurder en verhuurder. Het verlies van een sleutelset zal gepaard gaan met een kost van 50,00 euro.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 33% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom ingehouden. Slechts dringende redenen kunnen aanleiding geven tot annulatie van de boeking, dit ter beoordeling van de verhuurder. De huurder dient zelf voor een eventuele annuleringsverzekering te zorgen.
Eventuele geschillen voortvloeiend uit het bestaan, de interpretatie of de uitvoering ervan, welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mol, zijnde de ligging van de vakantiewoning.
Vanaf 25 mei 2008 is onze website beschermd door de nieuwe wet op de privacy. Onze bestanden vallen dus onder de GDPR wetgeving in Europa. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor vakantiewoning An's Vakantiehuisje.